Skip to content
Sakura Hibachi - Nitro

Order online for takeout: D2. Steak Teriyaki Bento Box from Sakura Hibachi - Nitro. Serving the best Japanese in Nitro, WV.