Skip to content
Sakura Hibachi - Nitro

Order online for takeout: H23. Filet Mignon & Salmon Hibachi Combo from Sakura Hibachi - Nitro. Serving the best Japanese in Nitro, WV.